Kontakt

Formularz kontaktowy

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.2016.922 z dn. 28.06.2016r.) oraz zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: administratorem danych osobowych umieszczonych w formularzu kontaktowym jest właściciel sklepu.

Dziękujemy za wiadomość

ul. Lekka 3 lok. U4
01-910 Warszawa

NIP: 118-207-79-18

INTERMIX PL Sp. z o.o.
SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO.
Numer 0000394190
Kapitał Zakładowy: 16.466.700,00 PLN (wpłacony w całości).

Zobacz nas na FB
Dodano do koszyka